Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2010           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu           
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2009           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci           
Sklep o soglasju k vzdrževanju priključka pri ceni storitve oskrbe s pitno vodo           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2010           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor