Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2012           
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo           
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2011           
Odlok o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje           
Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci           
Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci           
Odlok o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Križevci           
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1088/3, 1088/1, 1072, k.o. Logarovci, in na parc. št. 759, k.o. Berkovci           
Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci           
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2010           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2011           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor