Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci v letu 2013           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci           
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2013           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2012           
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci           
Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni Dom Ljutomer           
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2011           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2012           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Križevci           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor