Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep občinskega sveta o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki            
Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci            
Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci            
Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Križevci            
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2013           
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci           
Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Križevci            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2012           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu           
Odlok o občinskih cestah v Občini Križevci           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2013           
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v vrtec Križevci           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor