Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih           
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2015            
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2014            
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci            
Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Križevci            
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Križevci           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2013           
Sklep Občinskega sveta Občine Križevci o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije            
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci            
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2014           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor