Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb           
Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo           
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2018           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2017           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci           
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Križevci           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci           
Dopolnitev Sklepa o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci           
Sklep o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2016           
Sklep o soglasju k predlogu cene storitve Pomoč družini na domu           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci           
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Križevci           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Križevci           
Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor