Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Križevci           
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za programsko obdobje 2018–2020           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Križevci           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2018           
Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2017           
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Ur.l. RS, št. 82/15, 59/16)           
Odlok o drugih (2) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci           
Sklep o začetku postopka priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2018           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Križevci           
Statut Občine Križevci           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2018            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor