Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Križevci           
Letni program športa v Občini Križevci za leto 2019           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2018           
Odlok o postopku, pogojih in merilih sofinanciranja letnega programa športa v Občini Križevci           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov Občine Križevci ter članov uredniškega odbora           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2019           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Križevci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Križevci           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Križevci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor