Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik Občinskega sveta občine Črenšovci           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črenšovci           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Črenšovci           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1995           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci           
Statut Občine Črenšovci           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti (Črenšovci)           
Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Črenšovci           
Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa Občine Črenšovci           
Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Črenšovci           
Statutarni sklep občine Črenšovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor