Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci           
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci           
Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti (Črenšovci)           
Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Črenšovci)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1996           
Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem v Občini Črenšovci           
Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Črenšovci           
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek Bukovje v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek Bukovje v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci)           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1996           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Črenšovci           
Sklep o spremembi statuta Občine Črenšovci           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črenšovci v prvem trimesečju leta 1996           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1995           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črenšovci v letu 1996           
Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi (Črenšovci)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje izven ureditvenih naselij v Občini Črenšovci, ki se ne urejajo s PIN           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1995           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor