Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odredba odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1997           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci           
Spremembe odloka o sestavi in številu organov krajevnih skupnosti v Občini Črenšovci           
Statut Krajevne skupnosti Črenšovci           
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Polana o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci)           
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Črenšovci           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1997           
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Črenšovci)           
Statut Krajevne skupnosti Bistrica (Črenšovci)           
Statut Krajevne skupnosti Polana (Črenšovci)           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci           
Odlok o nagradah in priznanjih Občine Črenšovci           
Poročilo volilne komisije krajevne skupnosti Črenšovci o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci           
Spremembe statuta Občine Črenšovci           
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Črenšovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor