Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb  v letu 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1998           
Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov vaških odborov v Občini Črenšovci           
Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica           
Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Občinskega sveta občine Črenšovci           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci           
Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Velika Polana           
Sklep o sedežu Občinske volilne komisije občine Črenšovci           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Črenšovci           
Dopolnitev odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Velika Polana           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Črenšovci           
Sklep o ureditvi zemljišč           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1998           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1997           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor