Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1999           
Sprememba statuta občine Črenšovci           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava  za območje Občine Črenšovci v letu 1999           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1999           
Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Bistrica o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1998           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica           
Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črensovci           
Statut občine Črenšovci (uradno prečiščeno besedilo)           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci           
Odlok o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici, Gornji Bistrici           
Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Črenšovci           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor