Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2000           
Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v letu 2000           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest v Občini Črenšovci           
Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci s prostorskimi sestavinami planov           
Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci           
Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2000           
Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1999           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v letu 2000           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor