Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Črenšovci           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica           
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine            
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Črenšovci           
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črenšovci           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črenšovci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Črenšovci           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti           
Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Črenšovci           
Odllok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Črenšovci           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črenšovci           
Pravilnik o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodnovarstvenem območju okrog črpališč pitne vode v Občini Črenšovci           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Črenšovci           
Odlok o preimenovanju dela ulice Osvobodilne fronte v naselju Črenšovci           
Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črenšovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor