Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004           
Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2003           
Sprememba pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju okrog črpališč pitne vode v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembi odloka o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor