Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju podžupana Občine Črenšovci           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2007           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Spremembe in dopolnitve statuta občine Črenšovci           
Ugotovitev o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata           
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Bistrica           
Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Črenšovci           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črenšovci           
Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Črenšovci           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci v letu 2006           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črenšovci           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črenšovci           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Črenšovci           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor