Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2008           
Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2007           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2006           
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Črenšovci           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2007           
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Črenšovci in Prostorskega reda Občine Črenšovci           
Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov           
Odlok o predkupni pravici Občine Črenšovci na nepremičninah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor