Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Pravilnik o spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Črenšovci           
Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne in referendumske kampanje           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2007           
Sklep o določitvi plakatnih mest v času referendumske kampanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črenšovci           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor