Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI-5 v Gornji Bistrici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Črenšovci           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Statut Občine Črenšovci           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črenšovci,           
Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci           
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2009           
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor