Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci           
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci           
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2010           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja BI-5 v Gornji Bistrici           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci           
Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ŽI-3 v Občini Črenšovci           
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011           
Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada           
Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor