Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2015            
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015            
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2013           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih           
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci           
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci            
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci            
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Črenšovci           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci            
Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja ČR-6 v Črenšovcih            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014            
Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Občini Črenšovci            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor