Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017           
Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2017           
Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016           
Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črešnovci           
Dopolnitve statuta Občine Črešnovci           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016           
Dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci           
Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR 8 v Črenšovcih            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2015           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci – SD OPN 1           
Popravek Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Črenšovci           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016           
Odlok o priznanjih Občine Črenšovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor