Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017           
Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Črenšovci za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Črenšovci           
Predlog dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci            
Predlog dopolnitve Statuta Občine Črenšovci           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016           
Predlog Letnega programa športa Občine Črenšovci za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2015           
Predlog spremembe Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva in prireditev v Občini Črenšovci           
Predlog Odloka o priznanjih Občine Črenšovci           
Predlog Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor