Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci za leto 2019           
Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2019           
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Črenšovci           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2018           
Sklep o začetku postopka priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (SD OPN ČR 3)           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci           
Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti v Občini Črenšovci           
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2017           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018           
Sklep o začetku postopka priprave (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (SD OPN ČR 2)           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018            
Sklep o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2018           
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor