Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za goveji hlev v Gornji Bistrici           
Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih           
Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka investitorjem v Občini Črenšovci           
Pravilnik o denarni pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Črenšovci           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Črenšovci           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črenšovci           
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2018           
Sklep o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2019           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci           
Pravilnik o uporabi večnamenskega šotora in opreme Občine Črenšovci           
Odlok o turistični taksi v Občini Črenšovci           
Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019           
Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Črenšovci           
Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Črenšovci           
Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Črenšovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor