Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2019           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črenšovci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih            
Predlog Sprememb Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci           
Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci           
Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka investitorjem v Občini Črenšovci           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Črenšovci – prva obravnava           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Črenšovci za leto 2018            
Predlog Pravilnika o denarni pomoči pri odstranitvi objektov v Občini Črenšovci            
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske javne službe – 24 urna dežurna pogrebna služba v Občini Črenšovci – prva obravnava           
Predlog Pravilnika o uporabi službenih vozil v Občini Črenšovci           
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Črenšovci           
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci           
Predlog Pravilnika o uporabi večnamenskega šotora in opreme Občine Črenšovci            
Predlog Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Črenšovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor