Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995           
Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Vitanje           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1995           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik – kare 8, 9           
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Vitanje           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta centra Vitanja           
Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti Ljubnica, Stenica, Skomarje del, Brezen, Spodnji Dolič, Pake del, Hudinje z RTC Roglo in Trške skupnosti Vitanje           
Odlok o ustanovitvi občinskih odborov v Občini Vitanje           
Poslovnik Občinskega sveta občine Vitanje           
Odlok Občinski svet Občine Vitanje je na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) na 3. seji dne 23. 2. 1995 sprejel            
Statut občine Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor