Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o dodeljevanju posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva in dopolnilno dejavnost v kmetijstvu v Občini Vitanje           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Vitanje           
Odlok o davku od premoženja v Občini Vitanje           
Odlok o krajevni taksi v Občini Vitanje           
Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega  gospodarstva v Občini Vitanje           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje  za leto 1995           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1996           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vitanje           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor