Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep            
Odlok o parkiranju avtobusov in tovornjakov  na urejenem parkirišču v Občini Vitanje           
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Vitanje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1999           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen 1993 in 1994 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje)           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta soseske Pod Kompošem – Vitanje           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  za leto 2000           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor