Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Poro;ilo o izidu volitev za župana Občine Vitanje           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o parkiranju avtobusov in tovornjakov na urejenem parkirišču v Občini Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta soseske  Pod Kompošem-Vitanje           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vitanje           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vitanje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2001           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2001           
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Vitanje           
Odlok o varovanju virov pitne vode na območju Občine Vitanje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje v letu 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor