Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Vitanje za leto 2007           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2006           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Vitanje 22. oktober 2006           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Vitanje 22. oktobra 2006           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vitanje           
Poslovnik nadzornega odbora Občine Vitanje           
Poslovnik občinskega sveta            
Statut občine Vitanje           
Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vitanje           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Vitanje           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje ya lokalne volitve v Občini Vitanje           
Odlok o lokacijskem načrtu obrtna cona Vitanje           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN Center Vitanje           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vitanje           
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor