Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2009           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta center Vitanje           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje           
Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje           
Odlok o zamenjavi hišnih tablic v Občini Vitanje           
Sklep oukinitvi javnega dobra           
Sprememba poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor