Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2010           
Sprememba Statuta Občine Vitanje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2009           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Vitanje           
Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Vitanje           
sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Vitanje           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Vitanje           
Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Vitanje           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim ureditvenim pogojem za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor