Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Vitanje za leto 2012           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Vitanje           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje           
Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Vitanje           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje za območje ROPD           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem redu in miru v Občini Vitanje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2010           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik«           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje v obdobju januar–marec 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor