Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Vitanje za leto 2013           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o višini prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje Občine Vitanje           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013           
Odlok o rebalansu proračuna občine Vitanje za leto 2012           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta center Vitanje           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje za območje ROPD           
Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta Kulturnega središča Evropskih vesoljskih tehnologij           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila           
Odlok o občinskih cestah v Občini Vitanje           
Pravilnik o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, ENOTO VRTEC           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna občine Vitanje za leto 2012           
Statut Občine Vitanje uradno prečiščeno besedilo - UPB1           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ugotovitvi prenehanja veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju občine Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor