Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2014           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske "Štajnhof" Vitanje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2013           
Statut Komunale Vitanje d.o.o.           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Vitanje           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vitanje           
Pravilnik o oddaji prostorov Zdravstvene postaje Vitanje v najem           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta Center Vitanje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor