Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2014           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2015            
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Vitanje           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Vitanje           
Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Vitanje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2014           
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območja odprtega prostora Občine Vitanje           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Vitanje           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, Enoto Vrtec           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2014            
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Vitanje           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje           
Sklep o imenovanju nepremičnine in opreme namenjene kulturi           
Sklep o ukinitvi javnega dobra II           
Sklep o ukinitvi javnega dobra III           
Sklep o ukinitvi javnega dobra I           
Sklep o ukinitvi javnega dobra IV           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor