Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2016           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2016            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2015            
Pravilnik o spremembi pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vitanje za programsko obdobje 2015 – 2020           
Sklep o ukinitvi javnega dobrega           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje           
Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Vitanje           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Občini Vitanje za programsko obdobje 2015 – 2020           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v OŠ Vitanje, enoto Vrtec           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta Občine Vitanje           
Odlok o zaključnem računu Občine Vitanje za leto 2014           
Odlok o ustanovitvi svetov vaških skupnosti in trške skupnosti Občine Vitanje           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje           
Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Vitanje           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju in uporabi objekta kulturnega središča evropskih tehnologij           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor