Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vitanje           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2018           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vitanje           
Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta ter opreme Kulturnega središča Evropskih vesoljskih tehnologij           
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje           
Statut Občine Vitanje           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vitanje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2017 - 2           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2017           
Akt o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2016           
Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor