Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje v obdobju januar-marec 2019           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje           
Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v šolo ter o povračilu stroškov prevoza otrok v šolo v Občini Vitanje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2018 - 2           
Popravek sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Vitanje           
Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Vitanje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2018           
Sklep o določitvi pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2017           
Popravek javnega zbiranja ponudb za prodajo stavbnih zemljišč »Pod Kompošem«           
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč »pod Kompošem«           
Odlok o priznanjih v Občini Vitanje           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vitanje           
Akt o spremembah Akta o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor