Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Popravek Sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Vitanje           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Vitanje           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vitanje           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2019           
Odlok o ustanovitvi Svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Občine Vitanje           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje           
Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2018           
Potrditev Sklepa o ceni efektivne ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembo           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Vitanje           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2019           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor