Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče - druga obravnava           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne            
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Vitanje           
Predlog Odloka o rebalansa proračuna Občine Vitanje za leto 2019           
Predlog Odloka o ustanovitvi svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Občine Vitanje           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Vitanje za leto 2018           
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje           
Predlog Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2019           
Predlog Spremembe Statuta Občine Vitanje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor