Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu 2000           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 1999           
Program priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990, za območje občine Veržej (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov)           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Veržej           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 1999           
Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Veržej           
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Veržej           
Poslovnik Občinskega sveta občine Veržej           
Statut Občine Veržej           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990           
Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Veržej           
Statutarni sklep Občine Veržej           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor