Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Veržej           
Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2001           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Veržej           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2000           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Veržej           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Veržej           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 1999           
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Veržej           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2000           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Veržej           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2000           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor