Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sprememba sklepa št. 900-09/01 o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej           
Odlok o vodovarstvenem območju vodnega vira Bunčani           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2001           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej           
Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Veržej           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu kopališča Banovci           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Veržej           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu termalnega kopališča Banovci           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2001           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2000           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2001           
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti           
Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Veržej           
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Veržej           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Veržej           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Veržej v letu 2001           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor