Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2003           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2003           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Veržej           
Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej           
Odlok o občinskih cestah v Občini Veržej           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Veržej           
Odlok o pogojih za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Veržej med volilno kampanjo za volitve predsednika Republike in lokalne volitve v letu 2002           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Veržej           
Sklep o prenehanju mandata in imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Veržej           
Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Veržej           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2002           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2001           
Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Veržej           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2002           
Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2002           
Odlok o uskladitvi ureditvenega načrta naselja Veržej s prostorskimi sestavinami planov Občine Veržej           
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Veržej           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor