Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Veržej za leto 2005           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2005           
Odlok o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Veržej           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Veržej dopolnjen v letu 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2003           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej           
Odlok o spremembah odloka o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2004           
Odlok o spremembah odloka o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor