Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2007           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej           
Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej           
Odlok o predkupni pravici Občine Veržej na nepremičninah           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2006           
Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Veržej           
Odlok dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Veržej in posebej na dveh manjših zaokroženih območjih naselja Veržej           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Veržej           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1204/3 in 1204/4, k. o. Veržej           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na parc. št. 2178/3, k.o. Veržej           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2005           
Sklep o ukinitvi javnega dobra in splošnega ljudskega premoženja           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Veržej           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej           
Popravek Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2006           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor