Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2009           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 892/3, k.o. Grlava           
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2009           
Sklep o prenehanju javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2008           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na parc. št. 2186/3 in 2187/5, k.o. Veržej           
Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2007           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,           
Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Veržej           
Statut Občine Veržej           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Veržej           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor